Skip to content

Komponisten Carl Nielsen og billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsens to døtre, Irmelin Eggert Møller og Anne Marie Telmanyi, stiftede i 1957 Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat til minde om deres forældre.

Fonden ejer 2/3 af kunstnerrettighederne efter Carl Nielsen og alle rettigheder efter Anne Marie Carl-Nielsen. Fondens kapital er fortrinsvis tilvejebragt fra indtægter hidrørende fra kunstnerrettighederne.

Fonden uddeler i dag Danmarks største hæderspris til danske kunstnere.

I tillæg til hæderspriserne uddeler bestyrelsen et antal talentpriser á kr. 100.000 hvert år på Carl Nielsens fødselsdag den 9. juni til unge talenter under 35 år, fordelt blandt kunstarterne musikere, komponister og billedhuggere.

Herudover støtter fonden løbende projekter, der har til formål at synliggøre og formidle Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens kunstneriske virke.

Hæderspriser

Carl Nielsens store popularitet har gjort, at fonden i dag er i stand til hvert år at uddele tre hæderspriser på intet mindre end 750.000 kr. stykket.

Hvert andet år går de tre priser til danske komponister og musikere, og hver andet år går de til danske billedhuggere.

I alle lige årstal uddeles hæderspriserne til danske billedhuggere.
I forbindelse med uddelingen af hæderspriserne arrangerer fonden en udstilling med værker af de tre kunstnere, så der er mulighed for at stifte yderligere bekendtskab med de prisvindende kunstneres virke.

I alle ulige årstal uddeles hæderspriserne til danske musikere og komponister. I forbindelse med uddelingen af hæderspriserne arrangerer fonden en koncert, hvor der spilles såvel kompositioner af Carl Nielsen som kompositioner af de hædrede komponister.

Fondens hæderspriser er Danmarks største enkeltstående kulturpris uddelt til danske kunstnere.

Prismodtagerne udvælges hvert år af fondens bestyrelse.

Priserne tildeles som en særlig anerkendelse af det allerede udviste talent og som en opmuntring og hjælp til den enkelte kunstners fremtidige arbejde.

Hædersprisen til komponister og musikere blev første gang uddelt i 1959 og  til billedhuggere i 1960. Den gang var der kun én pris, der beløb sig til 15.000 kr.

Siden er såvel antallet af hæderspriser som beløbet øget betragteligt, så det nu er muligt hvert år at hædre ikke bare én, men en række af de bedste danske musikere, komponister og billedhuggere.

Man kan i særlige tilfælde få tildelt hædersprisen mere end én gang.

Legatstøtte til projekter

Udover at uddele hæderspriser støtter fonden også få udvalgte projekter, der har til formål at synliggøre og formidle Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens kunstneriske virke.

Ansøgninger om legatstøtte, der falder inden for det ovenanførte formål, kan sendes pr. post eller elektronisk til Fondens administrator: elf@hafnialaw.com.

En ansøgning bør indeholde en udførlig beskrivelse af det projekt, hvortil der ansøges om støtte med en redegørelse, gerne vedlagt budget eller lignende regnskabsmateriale, for indtægter og udgifter forbundet med projektets gennemførelse.

Ansøgeren bør angive sit CPR-nr. eller CVR-nr. og det kontonummer, hvortil en eventuel legatstøtte kan overføres.

Fonden anvender ikke ansøgningsskemaer.
Der er ingen ansøgningsfrist, men bestyrelsen afholder typisk møder en gang i kvartalet, hvor indkomne ansøgninger behandles.

Indleveringsfristen for projektansøgninger er 8 dage før hvert bestyrelsesmøde.

Frist for ansøgninger: 2024:
11. marts 2024
31. maj 2024
13. september 2024
12. december 2024

Kontakt

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat
c/o Advokat Henrik Thal Jantzen
Hafnia Law Firm
Nyhavn 69
1051 København K
Tlf.nr. 3334 3903
elf@hafnialaw.com

Bemærk:

Man kan ikke ansøge om hverken talentprisen eller hædersprisen.
De tildeles af bestyrelsen.

Bestyrelsen

Henrik Plenge Jakobsen

Billedhugger

Line Tjørnhøj

Komponist

Helle Rask Crawford

Billedhugger

Henrik Thal Jantzen

Advokat

Tim Frederiksen

Prorektor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Back To Top