Skip to content

Michael Elmgreen & Ingar Dragset

Foto: Elmar Vestner

Hædersprismodtager 2012
Elmgreen & Dragset
Billedhuggere

Links

Michael Elmgreen og Ingar Dragset har arbejdet sammen om deres fælles kunstprojekt siden 1995.

Helt uden omsvøb kan man sige, at deres projekter er meget avancerede kommentarer til kunstinstitutionernes strukturer og markedskræfterne påvirkning af kunst- og modeverden eller til forskellene mellem kønnene, eller til forskellene på hvilken seksuel tiltrækningskraft kønnet har på den enkelte. Eller til alle de konventioner, som vi i stilhed gerne vil acceptere, som uomtvistelige sandheder om verdens indretning og menneskers naturlige handlen og gøren.

Siden 1997 har Michael og Ingar arbejdet med skulpturelle og arkitektoniske installationer under den fælles titel “Powerless Structures”.

Hvornår bliver strukturerne magtesløse, kan man spørge Redskaber, der bliver omskabt til objekter, der ikke længere kan bruges til deres oprindelige formål, døre, man ikke kan gå ind ad, fordi der bag dem er vægge, der lukker døråbningen, eller trapper, man ikke kan gå op af, fordi det første trin hænger for højt oppe.

Mange af Michael og Ingars objekter og installationer bliver absurde eller formålsløse, men de bliver ikke surrealistiske, for de handler ikke om det underbevidste, men om den overbelyste realisme. Vis verden som den er, synes installationerne og objekterne at udtrykke, og forvent ikke, at den er, som du bilder dig ind.

I Elmgreen og Dragsets værk “Han” til Helsingør og Kronborg kommenterer kunstnerne på sublim vis på det meget berømte, men også som kunst meget lidt anerkendte værk, “Den lille havfrue”. ” Den lille havfrue” er blevet til dansk turistkitsch og nationalt emblem.

“Han” er støbt i rustfrit stål og har derfor gennem materialet, der både skinner og spejler en helt anden “magtesløs” overfalde. Spejlingerne og den changerede overflade gør omgivelserne til en del af “Han” selv, ligesom formen opløser sig, når omgivelserne ændrer sig ved lyset eller mennesker og biler, der passerer forbi. Og “Han” blinker også til os en gang imellem og bliver så pludselig levende og flirtende i en ny forstand.

I værket Powerless Structures 101 på the forth plint på Trafalgar square viser Elmgreen og Dragset en afstøbning af en lille dreng på en gyngehest. Igen konge til hest og heller ingen ridder på vej i krig, ingen heroisk kamp, men en lille kamp med hverdagslivets daglige dæmoner.

Michael Elmgreen og Ingar Dragsted formår på subtil vis at kommentere på vedtagne konventioner både i vores helt personlige liv og på de største samfundsmæssige forhold.

For deres enestående indsats tildeles Elmgreen og Dragset Carl Nielsen og Anne Marie Carl Nielsens legat.

 

Motivation af Elisabeth Toubro.

Eksempler på værker

Van Gogh's Ear 2016 Fibreglass, stainless steel, lacquer, lights 900 x 500 x 240 cm
Foto: Jason Wyche, Courtesy Public Art Fund, NY

Garden of Eden 2022
Wood, aluminum, fabric, monitors, keyboards, mouses, office chairs, miscellaneous
Foto: Andrea Rossetti

Powerless Structures, Fig. 11 1997 MDF, rubber, aluminium, glass 85.7 x 65 x 200 cm. Foto: Kim Hansen

Prada Marfa
2005 Adobe bricks, plaster, aluminium frames, glass panes, MDF, paint, carpet, canvas, Prada shoes and bags 480 x 760 x 470 cm.
Foto: James Evans

"The Collectors" (installation view, Nordic Pavilion) 2009 Danish and Nordic Pavilions, 53rd Venice Biennale
Foto: Anders Sune Berg

The Whitechapel Pool 2018 Foto: Jack Hems

What's Left? 2021 Silicone figure, clothing, wire rope and balance pole Foto: Andrea Rossetti

Back To Top