Skip to content

Bjørn Poulsen

Hædersprismodtager 2020
Bjørn Poulsen
Billedhugger

CV

Links

Bjørn Poulsen (født 1959) tildeles Carl Nielsen og Anne Marie Carl – Nielsens Legats hæderspris for sin unikke evne til gennem hele sin kunstneriske karriere konstant at afprøve og forny sig selv gennem en dialektisk tilgang til sit skulpturelle udryk.

Bjørn Poulsen er uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi, og hans værker har lige siden været præget af den materiale- og formmæssige mangfoldighed, der har skabt afsæt for hans kunstneriske perception.

Hans skulpturelle udtryk er karakteriseret ved en ekspressivitet, som forstærkes af uforudsigelige og dynamiske ophobninger af former, der synes at kunne detonere værkernes volumener indefra.

Værkerne tager ofte afsæt i en grundform, der dekonstruktueres og derefter opbygges til nye konstruktioner. En proces, som Bjørn Poulsen med sin sikre formsans behersker til perfektion.

Et karakteristisk eksempel kan være den kendte Margretheskål, som Bjørn Poulsen slog store mængder i stykker af for senere at sammennitte fragmenterne til en serie skulpturer.

Bjørn Poulsen har haft et omfattende udstillingsliv, mest i Danmark, og har udført adskillelige væsentlige udsmykningsopgaver i det offentlige rum. Karakteristisk for ham i så forskellige materialer som plastik, keramik, granit, beton, bronze mm.

Hans vigtigste udsmykning til dato er det vældige værk “Angelus Novus” fra 2017 til Rigshospitalets Patienthotel bestående af 5 skulpturer i bronze, stål og aluminium placeret såvel inde som ude.

Her dokumenterer Bjørn Poulsen, hvorledes han formår at skabe en række skulpturer ud fra den samme helt enkle grundform, en konkav/konveks bjælke.

Bjørn Poulsen har med sin enorme produktivitet og utrættelige udforskning af den værkbaserede skulpturs muligheder åbenbaret en kunstnerisk energi og styrke, som ikke kan undgå at påvirke alle, der konfronteres med hans værker.

Motivering: Søren Schaarup.

Videoportræt

Eksempler på værker

Arena, 2020, diameter 4 m. Aluminium og jesmonite

Bjørn Poulsen, Den Frie Udstillingsbygning 2020

Bjørn Poulsen, Den Frie Udstillingsbygning 2020

Gargoyle, 2001, 0.90 m. Stål, træ, plastik

Limbo, 2020, højde 4 m. Oppustede slanger

Back To Top